معاونت پژوهش مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هم اکنون بر عهده آقای دکتر علی قنبری از اعضای هیات علمی مرکز می باشد. ایشان در سال 1368 در رشته پرستاری مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده و پس اتمام تحصیل دوره خدمت مقدس سربازی را به مدت دو سال گذراند. وی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 78 در رشته فیزیولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شد. در آزمون ورودی دوره Ph.D سال 87 در رشته علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) پذیرفته و در سال 92 فارغ التحصیل شده و پس از آن به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشی در مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مشغول فعالیت شدند. فعالیتهای پژوهشی ایشان عمدتا در حوزه علوم اعصاب و خصوصا درد نوروپاتیک بوده و در حوزه یادگیری و حافظه نیز فعالیت دارند. تکنیک نوروپاتی تریژمینال و میکرودیالیز مغزی توسط ایشان در این مرکز راه اندازی شده که از جمله تکنیک هایی است که در پژوهشهای ایشان و دیگر محققین استفاده می شود.

 

شماره تماس: 33654207-023       ایمیل: ghanbari@semums.ac.ir