ریاست مرکز تحقیقات فیزیولوژی هم اکنون بر عهده آقای دکتر علی رشیدی پور از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد. 

 

 

دکتر رشیدی پور در سال 1363 موفق به اخذ دیپلم علوم تجربی با رتبه اول از دبیرستان شهید باهنر مهدی شهر شدند. سپس در همان سال در رشته بیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شده و در سال 1367 با کسب رتبه اول در این رشته فارغ التحصیل گردید. وی در سال 1367 در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس شرکت نموده و در رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی پذیرفته شد. سپس در سال 70 در مقطع دکترای تخصصی همین رشته در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شده و پس از 3/5 سال و با معدل 18/85 موفق به اخذ دکترای تخصصی (PhD) شد. دکتر رشیدی پور در بهمن ماه 1374 به عنوان عضو هیات علمی در مرتبه استادیاری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان شروع به کار نموده و در سال 1383 در سن 39 سالگی به رتبه استاد تمامی ارتقاء یافتتند. ایشان هم اکنون در گروه آموزشی و نیز مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مشغول به فعالیت می باشند. زمینه تحقیقاتی ایشان عمدتا در حوزه ی علوم اعصاب می باشد. در سوابق کاری و مدیریتی دکتر رشیدی پور موارد متعددی همچون ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه وجود دارد.  

 

شماره تماس:  33654186-023         پروفایل در:    Researchgate     Scopus           ایمیل: rashidy-pour@semums.ac.ir