کارگاه آموزشی یک روزه کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه آموزشی یک روزه کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه آموزشی یک روزه کار با حیوانات آزمایشگاهی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی یک روزه کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه آموزشی یک روزه کار با حیوانات آزمایشگاهی در روز چهارشنبه 30/11/1398 از ساعت 9 الی 13 در محل مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد. در این دوره تعداد 10 دانشجوی رشته پزشکی و پیراپزشکی حضور یافته و تکنیک ها و مهارت های کار با حیوانات آزمایشگاهی را به صورت تئوری و عملی آموختند. مدرس این دوره سرکار خانم دکتر پاکدل از اعضای مرکز تحقیقات فیزیولوژی بودند.

کلمات کلیدی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *