جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی

جلسه شورای پژوهش

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی

 جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با حضور اعضای مرکز در تاریخ 1400/4/21 ساعت 13:30-12 در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات فیزیولوژی تشکیل گردید. در این جلسه موضوعات مختلفی منجمله نحوه همکاری با دفتر سلامت و تغذیه استانی و بررسی عملکرد پژوهشی اعضای مرکز تحقیقات در سال 2020 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت نظرات اعضا در صورتجلسه جمع بندی گردید.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *