انتصاب رییس مرکز تحقیقات فیزیولوژی به عنوان دبیر کمیته تخصصی اعتبارربخشی رشته فیزیولوژی

انتصاب

انتصاب رییس مرکز تحقیقات فیزیولوژی به عنوان دبیر کمیته تخصصی اعتبارربخشی رشته فیزیولوژی

انتصاب رییس مرکز تحقیقات فیزیولوژی به عنوان دبیر کمیته تخصصی اعتبارربخشی رشته فیزیولوژی

 

از سوی دبیر شورای آموزش علوم پزشکی، آقای دکتر علی رشیدی پور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و رییس مرکز تحقیقات فیزیولوژی به عنوان دبیر کمیته تخصصی اعتبارربخشی رشته فیزیولوژی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند. ضمن عرض تبریک به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، برای آقای دکتر علی رشیدی آرزوی توفیق در سمت جدید را داریم. 

 

مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *